Prawo spółek

Jedną z podstawowych dziedzin, w których oferujemy swoje usługi, jest szeroko rozumiane prawo spółek, obejmujące wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Dzięki bogatemu doświadczeniu możemy zapewnić nie tylko bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych, ale również kompleksową obsługę transakcji dotyczących majątku lub udziałów spółek handlowych.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • pomoc prawną przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce poczynając od przygotowania aktu założycielskiego i wszelkiej dokumentacji towarzyszącej a kończąc na rejestracji danego podmiotu,
 • planowanie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • planowanie optymalnej struktury grup kapitałowych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie łączenia, podziału i przekształcania spółek kapitałowych obejmujące prawną asystę przez cały proces łączenia/podziału/przekształcenia w tym m.in. sporządzanie odpowiednich uchwał, wyliczanie parytetu wymiany udziałów/akcji, sporządzanie planu połączenia/podziału/przekształcenia oraz reprezentację przed sądem rejestrowym,
 • bieżące doradztwo na rzecz spółek handlowych, w tym doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek, doradztwo w zakresie zmian w kapitale zakładowym oraz kapitałach rezerwowym i zapasowym, pożyczek wspólników, dopłat, czy też przy wypłacaniu i rozliczaniu zaliczek na poczet dywidendy,
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów funkcjonowania organów spółek oraz organizowanie i prowadzenie ich posiedzeń,
 • przygotowywanie protokołów ze zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń,
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej w tym także statutów, umów spółek oraz regulaminów,
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,
 • przygotowywanie umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami, jak również tzw. kontraktów menedżerskich,
 • reprezentację i doradztwo w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami lub z organami spółek, w tym w sprawach z powództw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek handlowych,
 • kompleksowa pomoc prawna przy rozwiązywaniu spółek oraz przeprowadzaniu procesu ich likwidacji, w tym ściąganie wierzytelności i asysta przy podejmowaniu pozostałych czynności likwidacyjnych aż do wykreślenia spółki z rejestru, 
 • kompleksowe doradztwo przy transakcjach sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji, w tym także doradztwo przy transakcjach dotyczących znaczących pakietów udziałów/akcji powodujących konieczność analizy przedsięwzięcia pod względem wymogów prawa antymonopolowego, 
 • przygotowywanie umów regulujących wzajemne relacje między wspólnikami (umowy wspólników), przygotowywanie porozumień typu joint venture, 
 • analizy sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence), 
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,   
 • reprezentacja członków zarządów oraz członków rady nadzorczej w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością cywilną i karną (white-collar crime).
06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Zadzwoń do nas: +48 500 235 211

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz  Dyjas

06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Blog

Temat
Nazwisko / Firma
E-mail/Telefon
Treść zapytania/Krótki opis zagadnienia
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek z wymienionych wyżej spraw, NAPISZ DO NAS, opisując krótko sprawę. Skontaktujemy się z Państwem celem przedstawienia kosztu pomocy prawnej Kancelarii w przedstawionej sprawie oraz omówienia zasad współpracy.

Uważasz, że nie stać Cię na prawnika.

Uwierz, że nie stać Cię, aby go nie mieć!

Poznaj 6 powodów!

Poznaj 6 powodów!

Powered by Kancelaria Radcy

Prawnego Grzegorz Dyjas