Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Zadzwoń do nas: +48 500 235 211

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz  Dyjas

06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Blog

Aktualności

Oświadczenie o rezygnacji w zasadzie może być wyrażone w dowolnej formie. Jednak ze względów praktycznych, a mianowicie ze względu na potrzebę zapewnienia dowodu złożenia rezygnacji, a także konieczność dołączenia potwierdzającego to dokumentu do wniosku o wpis zmiany w składzie organu w rejestrze, przemawiają jednak za zachowaniem formy szczególnej, która umożliwi dokonanie wpisu (art. 168 i 321 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 i 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, i art. 6944 Kodeksu postępowania cywilnego). Wyjątek od zasady, że oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji może być złożone w dowolnej formie, wynika z art. 173 §1 oraz 210 § 2 Kodeksu spółek handlowych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z art. 303 §2 oraz art. 379 §2 Kodeksu spółek handlowych dla spółki akcyjnej, które w opisanych w tych przepisach sytuacjach przewidują wymóg zachowania pod rygorem nieważności odpowiednio formy pisemnej lub formy notarialnej.

 

Zgodnie z art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa m.in. wskutek rezygnacji. Artykuł 202 § 5 kodeksu spółek handlowych nakazuje do złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosować odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Bliźniaczą w stosunku do art. 202 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych regulację w odniesieniu do rezygnacji członka zarządu spółki akcyjnej zawierają przepisy art. 369 § 5 i 6 Kodeksu.

 

Według przepisów o zleceniu, do których odsyłają art. 202 § 5 i art. 369 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przyjmujący zlecenie może umowę zlecenia wypowiedzieć w każdym czasie (art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego); poza tym niedopuszczalne jest zrzeczenie się z góry przez przyjmującego zlecenie uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 3 Kodeksu cywilnego - zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2004 r., IV CK 640/03, OSNC 2005, nr 9, poz. 157). Gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę (art. 746 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

Rezygnacja, wskutek której następuje wygaśnięcie stosunku organizacyjnego, powstałego między spółką kapitałową a osobą powołaną w skład zarządu stanowi w obecnym stanie prawnym niewątpliwie jednostronną czynność prawną osoby powołanej w skład zarządu, analogiczną do wypowiedzenia zlecenia; wystarczy oświadczenie woli tej osoby o rezygnacji, a zgoda spółki na rezygnację nie jest wymagana (zob. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., V CK 600/03, z dnia 21 stycznia 2010 r., II UK 157/09, z dnia 27 stycznia 2010 r., II CSK 301/09 i z dnia 8 grudnia 2010 r., V CSK 172/10, nie publ.).

 

Ze względu na art. 60 Kodeksu cywilnego, stanowiący, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny i brak - co do zasady - przepisów wymagających zachowania formy szczególnej dla oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji, oświadczenie to w zasadzie może być wyrażone w dowolnej formie.  Względy praktyczne, potrzeba zapewnienia dowodu złożenia rezygnacji, a także konieczność dołączenia potwierdzającego to dokumentu do wniosku o wpis zmiany w składzie zarządu w rejestrze, przemawiają jednak za zachowaniem formy pisemnej, która umożliwi dokonanie wpisu (art. 168 i 321 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 19 i 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, i art. 6944 Kodeksu postępowania cywilnego Wyjątek od zasady, że oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji może być złożone w dowolnej formie, wynika z art. 173 §1 oraz 210 § 2 Kodeksu spółek handlowych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z art. 303 §2 oraz art. 379 §2 Kodeksu spółek handlowych dla spółki akcyjnej, które w opisanych w tych przepisach sytuacjach przewidują wymóg zachowania pod rygorem nieważności odpowiednio formy pisemnej lub formy notarialnej.

 

Przepisy odpowiednio art. 173 §1 Kodeksu spółek handlowych dla spółki z o.o. oraz art. 303 §2 Kodeksu spółek handlowych dla spółki akcyjnej dotyczą sytuacji, gdy odpowiednio wszystkie udziały lub akcje w spółce przysługują odpowiednio jedynemu wspólnikowi/akcjonariuszowi lub jedynemu wspólnikowi/akcjonariuszowi i spółce. W takich wypadkach oświadczenia woli składane przez jedynego wspólnika/akcjonariusza wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Zgodnie zaś z brzmieniem art. 210 Kodeksu spółek handlowych dla spółki z o.o. oraz art. 379 §2 Kodeksu spółek handlowych dla spółki akcyjnej w przypadkach, gdy odpowiednio jedyny wspólnik lub jedyny akcjonariusz jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki, czynność prawna między takim wspólnikiem/akcjonariuszem a spółką wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

 

opracował radca prawny Grzegorz Dyjas

W JAKIEJ FORMIE ZŁOŻYĆ REZYGNACJĘ
20 września 2018
06 stycznia 2019
Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385  § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia
16 grudnia 2018
  Instytucja głosowania grupami, uregulowana w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, z założenia

Uważasz, że nie stać Cię na prawnika.

Uwierz, że nie stać Cię, aby go nie mieć !

Powered by Kancelaria Radcy

Prawnego Grzegorz Dyjas